Luare de poziție față de lucrările de pe Splaiul Independenței

  • Autor Redacția
  • Data 2 octombrie 2015

Alături de mulți cetățeni responsabili, preocupați de soarta orașului și de creșterea calității locuirii acestuia, echipa proiectului Someș Delivery își exprimă îngrijorarea față de începerea lucrărilor la malul stâng al Someșului pe tronsonul podul Elisabeta – podul Garibaldi. Această îngrijorare vine din imposibilitatea consultării proiectului în execuție și din răspândirea zvonurilor legate de eliminarea taluzului verde și a arborilor maturi.

Situația actuală; foto © Lavinia Jaba

Ne exprimăm în legătură cu această problemă în calitate de inițiatori ai unui proiect care și-a propus să testeze posibile soluții de amenajare a malurilor Someșului prin intervenții temporare.  Susținând acest proiect, Primăria și Consiliul Local Cluj devin principalii beneficiari ai concluziilor la care se ajunge.

Concluzia majoră a primei ediții Someș Delivery este că apropierea clujenilor de Someș se face cu repeziciune în momentul în care acesta este tratat ca spațiu verde de promenadă și petrecere a timpului liber și nu ca o infrastructură hidro-energetică și axă de trafic auto. Singura șansă de integrarare a râului în viața locuitorilor Clujului pare a fi valorizarea potențialului său natural, iar una dintre primele măsuri impuse este diminuarea traficului auto din proximitatea apei. O altă concluzie importantă este aceea că, în cazul unei viziuni coerente, această transformare se poate face cu costuri reduse.

Referitor la malul stâng de pe tronsonul în cauză, intervenția temporară Someș Alley a demonstrat succesul extraordinar al unei soluții care valoriza tocmai spațiul verde, devenit, prin mutarea promenadei la nivelul apei, o barieră între aceasta și noxele străzii de deasupra. Locurile de șezut cu vedere spre apă, malul opus și Cetățuie au avut parte de liniște și de umbra naturală a copacilor, fiind folosite pe toată durata celor trei luni în care intervenția a rămas în spațiu. Feedbackul cel mai puternic a fost în direcția prelungirii acestei alei până la podul Garibaldi și, în cazul găsirii unei soluții, până la Casa Tranzit. Ideea lărgirii carosabilului străzii Splaiul Independenței către Someș, vehiculată de atunci, a înregistrat doar păreri negative.

Someș Alley, iunie 2015; foto © Radu Pădurean

Beneficiind de acest feedback din partea comunității și de concluziile a nenumărate discuții cu specialiști în planificare urbană, solicităm Primăriei și Consiliului Local Cluj oprirea lucrărilor și reanalizarea proiectului, care e posibil să fie parte a unui plan de dezvoltare mai vechi și care nu mai corespunde așteptărilor pe care clujenii le au de la Someș.

Considerăm de asemenea că ar fi extrem de benefică găsirea unei modalități de comunicare mai eficientă a proiectelor legate de spațiul public către cetățeni, pentru a evita îngrijorările pe baza unor zvonuri și supoziții.

Ne exprimăm încrederea în luarea unei decizii transparente și, în cadrul  rediscutării publice a proiectului, vom prezenta cât mai clar toate concluziile primei ediții Someș Delivery referitoare la spațiul în cauză.

— Echipa Someș Delivery

Această luare de poziție a apărut inițial pe pagina oficială de Facebook a Someș Delivery.