1. Introducere 

An de an aducem la un loc arhitecți, artiști și iubitori de natură mai aproape de Someș. Pentru prima oară nu ne limităm la Someșul din oraș, ci ducem ideile voastre în amonte, la Florești, revenim în Cluj pentru a doua etapă și continuăm în aval, la Apahida. Astfel lansăm un concurs de proiecte în trei etape, iar prima oprire este în Florești.

Concursul face parte din proiectul – Someșul | Culoar Verde-Albastru – demarat alături de Asociația Societate Organizată Sustenabil (Someșul nostru) și Asociația Clujul Sustenabil, prin care ne propunem transformarea râului într-un culoar natural protejat și apropierea locuitorilor de acesta prin activități, dezbateri și evenimente pe teme de sustenabilitate, în zona metropolitană a Clujului.

Te invităm să arunci o privire pe harta participativă unde locuitori ai Floreștiului și specialiști în mediu și sustenabilitate vor marca diferite locuri mai puțin cunoscute, locuri bune de explorat sau care au nevoie de intervenții. Te poți inspira de aici pentru aplicația ta sau să ne trimiți alte propuneri care se încadrează în categoriile: instalații artistice, amenajări și intervenții temporare de activare a unor zone ce se cer a fi descoperite.

Participarea este deschisă oricui, sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă.

Înscrie o idee de animare a Someșului din Florești și a spațiului verde din vecinătatea lui, până în 4 august 2021, iar noi te ajutăm să o implementezi în cadrul Someș Delivery 2021.

2. Organizator

Asociația miniMASS

3. Parteneri

Asociația Societate Organizată Sustenabil (Someșul nostru)
Asociația Clujul Sustenabil
Fundația Cărturești

4. Tema concursului Someș Delivery 2021

4.1. Dimensiuni ale proiectului

Câteva aspecte specifice zonei:

Diversitatea utilizărilor posibile: recreere, pescuit, plimbat câini, sport, scăldat, tranzit, evenimente la scară mică etc.
Cadrul natural deosebit și biodiversitate remarcabilă, în special în zona deltei și zona mlăștinoasă.

 • Structura acestei porțiuni de râu și prezența lacului favorizează sporturile acvatice
 • Diversitatea modalităților de locuire: cartiere rezidențiale noi, locuințe informale, grădini și sere
 • Situație socială delicată: comunitățile rome, constant învinuite pentru poluarea râului cu deșeuri, fiind de fapt cei mai activi utilizatori ai râului în scopuri de petrecere a timpului liber
 • Management al deșeurilor nesoluționat
 • Punctul de belvedere (marcat de noi) și cornișa care-l continuă oferă o perspectivă de ansamblu a întregii zone, în zona Străzii Lacului, pe malul stang, pe drumul de pe malul Someșului.
 • Poluarea malurilor și a albiei râului cu gunoiul deversat și cel adus de apă din amonte de baraj; totodată, pe maluri, sunt prezente și depozitările spontane de moloz și materiale de construcții.
 • Lipsa posibilităților de traversare a apei, cu excepția Barajului Florești și o mică punte pietonală în aval de acesta.
 • Lipsa zonelor umbrite, cu excepția unor locuri punctuale și izolate.
 • Zona este mai puțin frecventată de locuitorii Floreștiului.

În momentul de față, râul este destul de neglijat, iar accesul în multe zone fiind dificil, Someșul nu apare pe hărțile mentale ale riveranilor ca un loc plăcut de petrecut timpul liber. În urma explorărilor noastre în această zonă, am descoperit câteva locuri care favorizează o multitudine de posibile activități și care totodată pot fi valorificate și prin diferite intervenții punctuale.
Am invitat locuitori ai Floreștiului și nu numai să marcheze pe hartă locuri de interes pentru a vă ajuta în procesul de explorare a zonei.

Câteva sugestii de activități sau intervenții pe care le considerăm potrivite:

 • ponton/debarcader pentru lansarea caiacelor la apă
 • punct amenajat de belvedere
 • posibilitate de traversare a Someșului
 • intervenții care să ofere locuri cu umbră în zonele unde aceasta lipsește
 • activități pentru riverani
 • evenimente de valorizare a spațiilor identificate
 • activări ale comunităților

4.2. Zone detaliate pe hartă

Traseu pe dig: Barajul Florești prezintă un dig de beton pe lateralul lacului care poate fi ușor ciclabil pe care poți ajunge în amonte spre alte zone ale Someșului destul de ușor, dar nu există niciun popas / loc de observație sau umbră.

Acces la lac: Digul de beton de-a lungul lacului este destul de abrupt ceea ce face puțin dificil accesul la lac. Astfel, amplasarea unei instalații în acest punct, ar putea asigura un acces la apă ușor practicabil, dar totodată să fie și un reper al activităților acvatice prezente pe lac – punctul de lansare la apă al caiacelor (fără obturarea tranzitului pe dig).

Loc de baie: Primul buzunar verde prezent sub baraj, beneficiază de accesibilitate bună de la drumul principal și este un loc foarte bun de scăldat, dar cu toate acestea, este lipsit complet de zone umbrite. Totodată, acesta este și punctul de start al traseului de caiace de pe râu, care pot ajunge până în Cluj.

Traseu pe cornișă: Este un traseu tot mai puțin utilizat, cucerit de vegetație, dar și de garduri și proprietăți. Totuși, pe acest traseu poți ajunge în Cluj printr-o urcare și coborâre succesive prin zone spectaculoase și naturale care te aduc aproape de apă sau produc puncte de belvedere spre Florești și malurile râului bogate în vegetație.

Belvedere: Pe malul stâng, mai abrupt, există un punct de belvedere care oferă o perspectivă panoramică asupra întregii zone. Deși accesul poate fi greoi aici, o atenționare asupra acestui punct poate să atragă un interes nou de utilizare a traseului acoperit de vegetație.

Zona verde: Zona prezintă un lac format în urma unor excavări anterioare, fiind în relație directă cu cartierul rezidențial Tineretului de unde este și foarte ușor accesibilă. Chiar dacă riveranii folosesc malul râului pentru plimbări, plajă, pescuit și alte activități, zona este destul de sălbatică, neoferind dotări care pot susține mai mult utilizarea acesteia. Presiunea imobiliară este mare, iar această zonă cu potențial de spațiu verde merită păstrată. Prezența gunoiului aici este evidentă pe maluri, iar lacurile, încet, încet sunt cucerite de deșeurile din șantiere, depozitate constant aici.

Traversare: Se simte lipsa trecerilor peste apă și este evidentă necesitatea de scurtcircuitare printr-un traseu pietonal între malurile Someșului. O astfel de trecere aici, ar oferi accesibilitate spre pajiștea frumoasă de pe malul stâng, spre traseul care duce la punctul de belvedere sau spre Cluj.

Traseu explorativ: Un traseu folosit mai mult de pescari te introduce într-o zonă cu o biodiversitate magnifică. Explorarea ei e un adevărat safari printr-o junglă verde destul de ușor de parcurs.

4.3. Mizele Someș Delivery 2021

Ape mai curate. Ne-am asumat anul acesta teme precum reducerea poluării mediului, în special a apei, reutilizarea materialelor, reducerea consumului de materiale. Ne întrebăm ce putem face fiecare dintre noi pentru râuri mai curate.

Acțiuni participative. Ne propunem să încurajăm în continuare aproprierea râului și a malurilor sale, comportamente libere în spațiu public, inițiativele cetățenești, și, implicit, participarea la decizia asupra transformării Someșului din Cluj și zona metropolitană.

Utilizare cotidiană. Având în vedere vecinătatea imediată cu o zonă dens populată, credem că propunerile de activare trebuie să fie adaptate vieții cotidiene și să contribuie la calitatea vieții în zonele locuite adiacente râului.

Relația cu apa. Activarea interacțiunii cu apa și depășirea limitelor actuale dintre mal și apă prin realizarea unor intervenții temporare sau mici evenimente. Intervențiile temporare sau evenimentele pe care le vom selecta prin concurs, alături de cele proprii, au ca scop activarea râului, ca atare ele trebuie să fie adaptate locului de desfășurare propus și temei relației orașului și a riveranilor cu apa.

Culoar de tranzit verde. Zona culoarului râului Someș poate susține în viitorul apropiat o infrastructură de alei pentru promenadă și pentru biciclete. Există obstacole de trecut pentru realizarea acestui lucru, dar nevoia unei astfel de continuități poate fi încurajată, susținută și amplificată.

Strategie verde-albastră. Pentru a avea o viziune comună la nivel metropolitan este nevoie de formarea unei strategii care pune în valoare malurile naturale ale Someșului, biodiversitatea, tranzitul și posibilele activități pe apă și pe malurile acestuia. Focusul e pe Florești în acest concurs, apoi Cluj și la final Apahida.

5. Cerințe obligatorii

 • Intervenții non-invazive, reversibile, care nu afectează cadrul natural și sunt prietenoase cu mediul;
 • Soluții care își pun problema reciclării, reutilizării și post-utilizării;
 • Orice tip de proiect propus trebuie conectat la mediul social de aici și să stârnească interacțiunea socială.
 • Proiectele trebuie să fie gestionate în mod integral de către propunători.

6. Premii

Premiile constau în sume de bani și sunt dedicate exclusiv implementării proiectelor selectate. Suma maximă pentru orice tip de proiect care participă în concurs este de 4000 lei. Orice cheltuieli care depășesc acest plafon (inclusiv legate de transport, materiale, închirieri de aparatură etc.) vor fi suportate de echipele de proiect din fonduri proprii sau alte surse.

Numărul de proiecte pe care le vom selecta și sumele alocate fiecăruia nu sunt fixe.

7. Juriu

Marius Moga, arhitect
Adriana Măgerușan, arhitect
Radu Roșca, arhitect
Reprezentant Primăria Florești – TBC
Timea Honț – Fundația Cărturești – curator
Adrian Costina – antreprenor / membru SOS

8. Criterii de selecție

În selectarea proiectelor juriul va avea în vedere:

 • Sustenabilitatea ecologică și socială. Reversibilitatea totală a intervențiilor în spațiu, utilizarea unui minim de mijloace și utilizarea, în cazul amenajărilor, de materiale prietenoase cu mediul (naturale, reutilizate, reciclabile etc); capacitatea de incluziune socială a proiectelor.
 • Adaptarea propunerii la temele și valorile Someș Delivery
 • Aproprierea spațiului public. Capacitatea proiectelor propuse de a crește interesul și motivația publicului de a interacționa cu Someșul, dar și redarea sentimentului că Someșul le aparține.
 • Fezabilitatea. Măsura în care propunerile pot fi implementate de echipe în limitele resurselor decise de către organizatori (timp, spațiu, buget); garantarea siguranței și rezistenței la utilizare în cazul amenajărilor temporare.
 • Creativitatea. Perspectiva nouă adusă asupra spațiului public și a limitei dintre mal și apă și ingeniozitatea în propunerea de implementare.

9. Calendar

21 iulie – lansarea concursului
4 august – termenul limită de înscriere a proiectelor
5-6 august – jurizarea
9 august – anunțarea listei scurte a proiectelor selectate
9-12 august – integrarea observațiile juriului în proiecte
13 august – anunțarea câștigătorilor
15 august – 3 septembrie – realizarea instalațiilor și amenajărilor temporare
4-5 septembrie – inaugurarea instalațiilor și a amenajărilor temporare
8-12 noiembrie* – demontarea intervențiilor temporare și a instalațiilor

* sau la o dată ulterioară, stabilită în acord cu Primăria și Consiliul Local FLOREȘTI.

10. Cum se aplică

Citește detaliile concursului, completează FORMULARUL DE ÎNSCRIERE până pe 4 august, ora 23:59, la adresa, apoi asigură-te că poți fi contactat pentru stabilirea unui interviu în 5 – 6 august 2021.

11. Termeni și condiții

Jurizarea se va face în două etape: analiza și preselecția proiectelor înscrise, urmate de o sesiune de interviuri în urma căreia se va anunța lista scurtă a proi

ectelor selectate care vor detalia proiectul în funcție de feedback-ul primit de la juriu. Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii curatoriale a evenimentului, temei și valorilor sale. Juriul are dreptul de a nu acorda toate premiile și de a acorda premii speciale. Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nici o lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs. Ședințele de lucru ale Juriului sunt secrete.

Someș Delivery se obligă să asigure cadrul legal și organizațional necesar implementării în spațiul public a proiectelor câștigătoare care obțin avizele/acordurile necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. Se obligă de asemenea să asigure vizibilitatea publică a proiectelor selectate din concurs.

La rândul lor, câștigătorii se obligă să pună la dispoziția organizatorilor documentele necesare (parte scrisă, planșe desenate, declarații pe proprie răspundere) pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. În cazul intervențiilor în spațiu ei se obligă să se ocupe singuri de construirea acestora, asigurându-și individual și paza pe timp de noapte în cazul în care este necesară. De asemenea, toți concurenții se obligă să respecte calendarul acestui concurs, inclusiv partea de demontare din spațiu a intervențiilor.

Câștigătorii își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau instituțiilor de orice fel. Proiectul va trebui să corespundă tuturor normelor legale care ocrotesc viața, sănătatea, igiena, bunele moravuri etc.

Participanții declară pe proprie răspundere că dețin drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs și a tuturor componentelor acestora (proiect, imagini, text, simboluri etc.) Prin participarea la concurs ei cedează organizatorilor acestuia dreptul de a prezenta lucrările fără vreo obligație financiară, în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale. De asemenea ei acordă organizatorilor permisiunea de a expune pe termen nelimitat lucrarea în spațiul public.

Implementarea proiectelor selectate se va face după încheierea unui contract care presupune asumarea acestor termeni și condiții. Înscrierea unei lucrări în concurs implică acceptarea fară rezerve a acestor termeni și condiții.

12. Întrebări și răspunsuri

Pe toată durata concursului (21 iulie-4 august 2021) vom încerca să lămurim orice neclarități și să dăm detalii suplimentare dacă ne scrieți pe pagina de Facebook sau la adresa de e-mail contact@somesdelivery.ro.

Data: 21.07.2021

Marius Moga, Președinte Asociația miniMASS