CONCURS DE PROIECTE SOMEȘ DELIVERY 2023 | GILĂU- LOC DE RĂGAZ

 • Autor Redacția
 • Data 31 mai 2023

REGULAMENT

1. Introducere

Înscrie o idee de amenajare temporară sau instalație la Someș, pentru zona
Târgului din Gilău, până în 20 iunie 2023, iar noi te ajutăm să o implementezi în cadrul Someș Delivery 2023, ediția Gilău. 

Concursul de proiecte Someș Delivery se desfășoară începând din anul 2015 și are drept miză să testeze idei legate de amenajarea și folosirea malurilor râului. Anul acesta concursul vizează localitatea Gilău și caută propuneri pentru un loc de răgaz în zona Târgului, între cele două brațe ale Someșului Mic.  

Căutăm intervenții la scară mică și ancorate în condițiilor locale, amenajări care susțin folosirea cotidiană a spațiului public și care servesc de asemenea în zilele de târg.

Concursul face parte din proiectul – Someșul | Culoar Verde-Albastruediția 2 – un program organizat de Someș Delivery (Asociația MiniMASS) în parteneriat cu Clubul de Cicloturism „Napoca”, Societate Organizată Sustenabil (SOS Someșul Nostru) și Clujul Sustenabil.

Campania Someșul Culoar Verde – Albastru, ediția 2 face parte din programul Cu Apele Curate, implementat cu sprijinul Lidl România. Programul reprezintă un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor Dunării și afluenților săi, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile vizate.

2. Organizator

Asociația miniMASS 

3. Parteneri

Asociația Societate Organizată Sustenabil (Someșul nostru)

Asociația Clujul Sustenabil

Clubul de Cicloturism Napoca

4. Tema concursului Someș Delivery 2023

4.1 Dimensiuni ale proiectului

Zona de râu abordată în concurs este delimitată la nord și la sud de cele două brațe ale Someșului Mic – cel natural și cel canalizat, de Strada Școlii la vest și de câteva parcele private la est.

Câteva aspecte specifice zonei:

– Diversitatea utilizărilor posibile: târg bilunar, recreere, pescuit, plimbat câini, sport, scăldat, tranzit, evenimente la scară mică etc.

– Cadrul natural deosebit și biodiversitate remarcabilă.

– Lipsa zonelor umbrite, cu excepția arborilor de pe malul râului.

– Lipsa unor echipamente publice (mobilier urban, iluminat public, zone amenajate etc) 

Câteva sugestii de activități sau intervenții pe care le considerăm potrivite:

– loc de întâlnire pentru locuitori

– spațiu de eveniment pentru zilele de târg

– mobilier urban / loc de stat care poate fi folosit cotidian

– instalații care conectează vizual cele două brațe ale  Someșului

– intervenții care să ofere locuri cu umbră în zonele unde aceasta lipsește

– activități pentru locuitori

4.2. Mizele Someș Delivery 2023

Acțiuni participative. Ne propunem să încurajăm în continuare apropierea râului, comportamente libere în spațiu public, inițiativele cetățenești, și, implicit, participarea la decizia asupra transformării Someșului din zona metropolitană a Clujului. 

Culoarul Verde-Albastru al Someșului. Actualmente este în curs de elaborare un proiect de amenajarea a Someșului la nivel metropolitan cu alei pietonale și pieste velo. Există obstacole de trecut pentru realizarea acestui lucru, dar nevoia unei astfel de continuități merită susținută și extinsă și în amonte de zona metropolitană. În egală măsură, e necesar să gândim o rețea de spații publice verzi adiacente râului, care amplifică lățimea Culoarului Verde-Albastru și care susține biodiversitatea, dar și posibilele activități la apă și pe apă.

Ape mai curate. Ne întrebăm ce putem face fiecare dintre noi pentru râuri mai curate. Ne preocupă teme precum reducerea poluării mediului, în special a apelor, reutilizarea materialelor, reducerea consumului de materiale. 

5. Cerințe obligatorii

 • Intervenții non-invazive, reversibile, care pun în valoare cadrul natural și sunt prietenoase cu mediul;
 • Soluții care își pun problema reciclării, reutilizării și post-utilizării;
 • Propuneri care susțin interacțiunea socială.
 • Proiectele trebuie să fie gestionate în mod integral de către propunători.

6. Premii

Se vor acorda 3 premii:

 • Locul I – 1500 de lei 
 • Locul II – 800 de lei
 • Locul III – 500 de lei

Premiul I va implementa proiectul într-un buget maxim de 6000 de lei (nu include onorariul). Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda suma maximă implementării proiectului după o discuție cu participanții și în funcție de soluția găsită de aceștia. 

Orice cheltuieli care depășesc suma acordată de juriu pentru implementare (inclusiv legate de transport, materiale, închirieri de aparatură etc.) vor fi suportate de echipele de proiect din fonduri proprii sau alte surse. 

7. Juriu

 • Horațiu Răcășan, arhitect
 • Valentin Murariu, inspector Primăria Gilău
 • Adriana Măgerușan, arhitectă 
 • Vlad Afrasiabi, arhitect
 • Oana Filip – studentă FAU

8. Criterii

În selectarea proiectelor juriul va avea în vedere:

 • Aproprierea spațiului public. Capacitatea proiectelor propuse de a încuraja interacțiunea socială și interacțiunea cu Someșul.
 • Fezabilitatea. Măsura în care propunerile pot fi implementate de echipe în limitele resurselor decise de către organizatori (timp, spațiu, buget); garantarea siguranței și rezistenței la utilizare în cazul amenajărilor temporare.
 • Sustenabilitatea ecologică și socială. Reversibilitatea totală a intervențiilor în spațiu, utilizarea unui minim de mijloace și utilizarea, în cazul amenajărilor, de materiale prietenoase cu mediul (naturale, reutilizate, reciclabile etc); capacitatea de incluziune socială a proiectelor.
 • Adaptarea propunerii la temele și valorile Someș Delivery
 • Creativitatea. Perspectiva nouă adusă asupra spațiului public și a limitei dintre mal și apă și ingeniozitatea în propunerea de implementare.

9. Calendar

 • 20 iunie – termenul limită de înscriere a proiectelor
 • 26, 27  iunie – jurizarea
 • 29 iunie – anunțarea listei scurte a proiectelor selectate
 • 30 iunie – 2 iulie – integrarea observațiile juriului în proiecte
 • 3 iulie – anunțarea câștigătorilor
 • 10-31 iulie – realizarea instalațiilor și amenajărilor temporare
 • 1 septembrie – inaugurarea instalațiilor și a amenajărilor temporare
 • noiembrie* – demontarea intervențiilor temporare și a instalațiilor

* sau la o dată ulterioară, stabilită de comun acord.

10. Cum se aplică

Citește detaliile concursului, completează [Formularul de înscriere] și trimite-l până în 20 iunie, ora 23:59, la adresa contact@somesdelivery.ro.

11. Termeni și condiții

Participarea este deschisă oricui, sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă.

Jurizarea se va face în două etape: analiza și preselecția proiectelor înscrise, urmate de o sesiune de interviuri în urma căreia se va anunța lista scurtă a proiectelor selectate care vor detalia proiectul în funcție de feedback-ul primit de la juriu. Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii curatoriale a evenimentului, temei și valorilor sale. Juriul are dreptul de a nu acorda toate premiile și de a acorda premii speciale. Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nici o lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs. Ședințele de lucru ale Juriului sunt secrete.

Someș Delivery se obligă să asigure cadrul legal și organizațional necesar implementării în spațiul public a proiectelor câștigătoare care obțin avizele/acordurile necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. Se obligă de asemenea să asigure vizibilitatea publică a proiectelor selectate din concurs.

La rândul lor, câștigătorii se obligă să pună la dispoziția organizatorilor documentele necesare (parte scrisă, planșe desenate, declarații pe proprie răspundere) pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. În cazul intervențiilor în spațiu ei se obligă să se ocupe singuri de construirea acestora, asigurându-și individual și paza pe timp de noapte în cazul în care este necesară. De asemenea, toți concurenții se obligă să respecte calendarul acestui concurs, inclusiv partea de demontare din spațiu a intervențiilor.

Câștigătorii își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau instituțiilor de orice fel. Proiectul va trebui să corespundă tuturor normelor legale care ocrotesc viața, sănătatea, igiena, bunele moravuri etc.

Participanții declară pe proprie răspundere că dețin drepturile de autor asupra

lucrărilor înscrise în concurs și a tuturor componentelor acestora (proiect, imagini, text, simboluri etc.) Prin participarea la concurs ei cedează organizatorilor acestuia dreptul de a prezenta lucrările fără vreo obligație financiară, în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale. De asemenea ei acordă organizatorilor permisiunea de a expune pe termen nelimitat lucrarea în spațiul public.

Implementarea proiectelor selectate se va face după încheierea unui contract care presupune asumarea acestor termeni și condiții. Înscrierea unei lucrări în concurs implică acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții.

12. Întrebări și răspunsuri

Pe toată durata concursului (31  mai -20 iunie 2023) vom încerca să lămurim orice neclarități și să dăm detalii suplimentare dacă ne scrieți pe pagina de Facebook sau la adresa de e-mail contact@somesdelivery.ro

Președinte: Data: 26.05.2023

Marius Moga

Asociația miniMASS