Rezultate și concluzii

Rezultate

 • S-au realizat proiectele selectate prin concurs, precum și cele proprii și ale partenerilor. În total au fost 8 amenajări temporare, două deschideri de spațiii, o deschidere de trecere între Teatrul Maghiar și Universitatea Tehnică și 11 evenimente de animare;
 • Au participat peste 2000 de oameni, care au parcurs în cele două zile circuitul conturat de amenajările temporare și evenimente;
 • Au fost implicate mai multe instituții riverane: Teatrul Maghiar, Universitatea Tehnică, Casa Tranzit, Banca Transilvania;
 • Locuitorii zonei au fost implicați într-o dezbatere de urbanism participativ;
 • Au rezultat trei studii sociologice legate de locuirea pe malurile Someșului și utilizarea acestuia;
 • S-a realizat o igienizare a tronsonului și a fost lansat un proiect de mediu pe întreg Someșul Mic (Revendică-ți Someșul, asumat de Zero Waste Romania);
 • Concluziile primei ediții Someș Delivery au fost sistematizate într-un raport către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Concluzii și urmări

 • Este nevoie de un proiect care să testeze ideile comunității legate de amenajarea și folosirea malurilor râului și care să asume rolul de mediator cu autoritățile;
 • Clujenii sunt interesați de Someș și se apropie imediat de acesta în momentul creării punctelor de acces și de interes;
 • Instituțiile responsabile de soarta Someșului se deschid treptat față de noi abordări ale acestuia;
 • Instituțiile riverane sunt dispuse să colaboreze pentru un bine comun în cazul creării contextului potrivit;
 • Someș Alley, intervenția propusă de Young Artists Assembly și păstrată în spațiu pe toată durata verii, a reprezentat pentru clujeni un punct de atracție pe Someș și un model de amenajare reușită a malului dinspre Parcul Central. Urmele lăsate de ea în mentalul colectiv au fost vizibile în timpul protestelor împotriva lărgirii carosabilului de pe Splaiul Independenței, când multe dintre grupurile implicate au ales Someș Alley ca imagine reprezentativă;
 • Placa care marchează în patru limbi numele punții Elisabeta, propusă și implementată de echipa formată din Anca Virginaș, Cristian Hanusz și Andrei Ujică, a fost permanentizată.