Regulamentul concursului

Someșul de la firul ierbii

Someș Delivery vă invită la un concurs pentru instalații artistice și intervenții temporare de activare a Parcului Armătura. Căutăm idei de utilizare a malurilor Someșului, happening-uri, instalații artistice, amenajări temporare, evenimente comunitare etc. care pot transforma de jos-în-sus relația orașului cu râul.

Someș Delivery 2018 se desfășoară în 14 și 15 iulie, în Parcul Armătura.

Participarea este deschisă oricui, fără restricții de domiciliu, pregătire/experiență artistică, sex, vârstă, etnie, etc. Sunt acceptate lucrări propuse de autori individuali sau în echipă. Înscrie o idee de animare a Someșului și a spațiului verde din vecinătatea lui până în 30 mai 2018, iar noi te ajutăm să o implementezi în cadrul Someș Delivery.

Harta tronsonului Someș Delivery 2018

Organizatori

Asociația miniMASS, Fundația Cărturești și Ordinul Arhitecților din România, împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Câteva aspecte ale Parcului Armătura, locul de desfășurare a Someș Delivery 2018

+ Parcul Armătura e una dintre cele mai sălbatice zone de lângă apă din Cluj, situat la confluența a două cursuri de apă: râul Someș și râul Nadăș, un loc special cu maluri naturale și vegetație abundentă.

Cu toate acestea râul e aproape imperceptibil și inaccesibil din parc. Panta abruptă și vegetația crescută haotic împiedică accesul la râu. Din păcate accesul la râu este dificil din cauza lipsei unor amenajări care să faciliteze coborârea la apă. Iar malul drept este complet inaccesibil în zona platformei Carbochim.

Lipsa dotărilor (iluminat public, mobilier urban, surse de apă potabilă, toalete publice etc.), absența conexiunilor pietonale cu vecinătățile (alei, pasarele, treceri de pietoni) și starea precară a aleilor din Parc fac ca spațiul să fie perceput ca neatractiv și nesigur și de aceea să fie puțin utilizat de locuitori.

+ Diversitatea socială a acestei foste zone industriale e remarcabilă. În vecinătate au apărut clădiri de birouri și se anunță noi investii imobiliare la scară mare. Toate acestea vor influența cu siguranță transformarea spațiului public.

+ Râul permite pe acest tronson amenajări pentru sporturi acvatice, fosta ecluză dezafectată și bazinul de acumulare din amonte crescând viteza de curgere a apei pe trasee direcționate.

+ Cadrul natural și biodiversitatea.

Poluarea parcului cu gunoi menajer, poluarea albiilor cu gunoiul deversat în râul Someș și râul Nadăș și lipsa unei strategii și a unor amenajări care să protejeze cadrul natural din zonă.

+ Diversitatea utilizărilor posibile: promenadă, recreere, activități pe apă, pescuit, plimbat câini, sport, tranzit, evenimente la scară mică etc.

Lipsa sau insuficiența infrastructurii care să încurajeze aceste utilizări.

Ce facem noi

E o ediție ambițioasă a proiectului Someș Delivery. Semnalăm mai jos ce ne-am propus să facem prin intervențiile noastre în spațiu, pentru a evita suprapunerile de amenajări și pentru a le evidenția ca posibile locuri de desfășurare a evenimentelor.

Pavilionul Someș Delivery — structura modulară creată de echipa Kooho pentru edițiile anterioare Someș Delivery va fi reutilizată, într-o nouă configurație, oferind un spațiu umbrit în vecinătatea apei, loc de relaxare și socializare în parcul Armătura.

Scena Someș Delivery va găzdui concerte și proiecții în aer liber, valorizând potențialul acestui spațiu urban și asigurând câteva funcțiuni complementare principalei zone de promenadă de pe malul Someșului.

Microintervenții: Amenajări realizate în urma workshop-ului de Design & Construcție coordonat de echipa KOOHO, au ca scop facilitarea accesului la apă și creează un traseu semnalizat cu puncte de popas și relaxare. O descriere mai detaliată a intervențiilor găsiți aici.

Pod peste Nadăș — o legătură care să facă Parcul Armătura mai accesibil și mai bine conectat la cartierele din zonă. Proiectul este rezultatul unui concurs, DesignIng Connections, organizat de Asociația Centrul de Inginerie Seismică, și la care au participat echipe de studenți ingineri și arhitecți. Un proiect menit să creeze conexiuni între oameni, spații și cunoștințe.

Pe lângă acestea, în Parcul Armătura mai există o intervenție temporară, Take a seat with King Matthias, o piesă de mobilier urban realizată de echipa Kooho în cadrul unei serii de instalații plasate în diverse spații verzi din oraș și create pentru cea de-a 560-a aniversare a alegerii regelui Matia.

Mizele Someș Delivery 2018

Acțiunile de jos în sus. Ne propunem să încurajăm în continuare acțiunile locuitorilor de asumare a spațiului public, de utilizare liberă a spațiului verde, și implicit participarea la decizia asupra spațiului public.

Amenajări pentru viața cotidiană. Având în vedere potențialul uriaș al tronsonului ales, credem că pot fi realizate o mulțime de activități și intervenții lângă apă și pe apă, iar prioritatea acestei ediții este semnalarea firescului acestui tip de relaționare cu apa în viața cotidiană.

Relația cu apa. Intervențiile temporare sau evenimentele pe care le vom selecta prin concurs, alături de cele proprii, au ca scop activarea interacțiunii cu apa și depășirea limitelor actuale dintre mal și apă.

Ce căutăm

 • Instalații sau performance-uri care pot produce efecte durabile în relația locuitorilor cu Someșul sau care testează posibile utilizări cotidiene ale spațiului public și limitei dintre mal și apă;
 • Mobilier urban;
 • Idei de amenajări temporare;
 • Proiecte care țin de domenii diverse (arhitectură, mediu, antropologie, muzică, arte vizuale și performative, sociologie, aplicații online, sport, gastronomie, urbanism etc.);
 • Inițiative care lucrează cu comunitatea/utilizatorii și care produc un spațiu public inclusiv social;
 • Propuneri care susțin și îmbogățesc plimbarea de-a lungul Someșului prin explorarea aspectelor de relaxare, socializare, contemplare și interacțiune cu apa;
 • Evenimente care țin de folosirea cotidiană, firească, permanentă a Someșului, și nu de una ocazională, festivalieră;
 • Proiecte care vorbesc despre bune practici și bună vecinătate, cartier, trasee urbane alternative, legături, spațiu public, accesibilitatea la apă, artă comunitară, stil de viață sănătos etc.
 • Idei originale legate de felul în care se poate interacționa în mod direct cu apa;
 • Idei originale sau adaptări ale unor activități care să îi facă pe oameni să simtă că locul le aparține.

 

Posibile teme și direcții

Someș Delivery este deschis oricăror inițiative care contribuie la o mai bună relație a orașului cu Someșul. De aceea lista temelor și direcțiilor de mai jos nu e una exhaustivă, ci mai degrabă una orientativă.

Spațiu

 • ARHITECTURĂ TEMPORARĂ
 • AMENAJĂRI PUNCTUALE
 • INSTALAȚII ARTISTICE
 • LEGĂTURI ȘI CONEXIUNI
 • INTERACȚIUNE CU APA
 • MOBILIER URBAN
 • PONTON

Comunitate

 • NARAȚIUNI URBANE
 • DESIGN PARTICIPATIV
 • JOCURI INTERACTIVE
 • URBAN FOOD
 • PRACTICI COLECTIVE
 • TURURI GHIDATE
 • MODELE COOPERATIVE
 • OPEN SOURCE

Evenimente

 • PERFORMANCE-URI
 • TEATRU DE STRADĂ
 • COREGRAFIE
 • PROIECȚII
 • ATELIERE
 • EFECTE VIZUALE
 • ARTĂ CONTEMPORANĂ
 • EVENIMENTE MUZICALE
 • APLICAȚII
 • PESCUIT SPORTIV
 • BĂRCI DE AGREMENT

Mediu

 • DEZBATERI ȘI ATELIERE
 • TURURI DE DESCOPERIRE
 • CARTĂRI ALE FLOREI ȘI FAUNEI
 • REȚELE INFORMALE DE ÎNVĂȚARE
 • CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ȘI RESPONSABILIZARE
 • METODE DE PREVENȚIE A POLUĂRII CU DEȘEURI
 • METODE DE COLECTARE A DEȘEURILOR
 • ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE

Cerințe obligatorii

 • Intervenții non-invazive, reversibile, care nu afectează cadrul natural și sunt prietenoase cu mediul. Vom aprecia în mod special soluțiile care își pun problema reciclării, reutilizării și post-utilizării;
 • Proiecte care pot fi gestionate în mod integral de propunători.

Premii

Premiile reprezintă sumele de bani destinate implementării proiectelor câștigătoare. Numărul de proiecte pe care le vom selecta și sumele alocate fiecăruia nu sunt fixe. Am stabilit însă niște limite superioare: 6000 lei atât pentru proiectele care presupun construcții, instalații sau amenajări cât și pentru evenimente. Proiectele colaborative, care includ atât o parte de construcție/amenajare cât și una de animare, pot cumula premii.

Juriu

 • Șerban Țigănaș, arhitect
 • Vlad Sulea, designer
 • Adriana Măgerușan, arhitect
 • Marius Moga, arhitect
 • Alexa Băcanu, manager cultural
 • Dan Burzo, designer și inginer software

Criterii

În selectarea proiectelor juriul va avea în vedere:

 • Adaptarea propunerii la temele și valorile Someș Delivery.
 • Aproprierea spațiului public. Capacitatea proiectelor propuse de a crește interesul și motivația publicului de a interacționa cu Someșul, dar și redarea sentimentului că Someșul le aparține.
 • Creativitatea. Perspectiva nouă adusă asupra spațiului public și a limitei dintre mal și apă și ingeniozitatea în propunerea de implementare.
 • Fezabilitatea. Măsura în care propunerile pot fi implementate de echipe în limitele resurselor decise de către organizatori (timp, spațiu, buget); garantarea siguranței și rezistenței la utilizare în cazul amenajărilor temporare.
 • Sustenabilitatea ecologică și socială. Reversibilitatea totală a intervențiilor în spațiu și utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (naturale sau reciclabile); capacitatea de incluziune socială a proiectelor.

Calendar

13 mai lansarea concursului
30 mai termenul limită de înscriere a proiectelor
2 iunie jurizarea
4 iunie anunțarea listei scurte a proiectelor selectate
5–9 iunie integrarea observațiilor juriului în proiecte
11 iunie anunțarea câștigătorilor
12–14 iunie definitivarea proiectelor câștigătoare și furnizarea documentației necesare obținerii autorizațiilor
07-13 iulie realizarea instalațiilor și amenajărilor temporare
14-15 iulie Someș Delivery 2018
16-18 iulie* demontarea intervențiilor temporare și a instalațiilor

* sau la o dată ulterioară, stabilită în acord cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Cum se aplică

Citește detaliile concursului, completează Formularul de înscriere și trimite-l până în 30 mai 2018, ora 23:59, la adresa contact@somesdelivery.ro, apoi asigură-te că poți fi contactat pentru stabilirea unui interviu în data de 2 iunie 2018.

Termeni și condiții

Jurizarea se va face în două etape: analiza și preselecția proiectelor înscrise, urmate de o sesiune de interviuri în urma căreia se va anunța lista scurtă a proiectelor selectate care vor detalia proiectul în funcție de feedback-ul primit de la juriu. Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii curatoriale a evenimentului, temei și valorilor sale. Juriul are dreptul de a nu acorda toate premiile și de a acorda premii speciale.  Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. După anunțarea rezultatelor selecției, nicio lucrare selectată nu poate fi retrasă din concurs. Ședințele de lucru ale Juriului sunt secrete.

Premiile constând în sume de bani sunt dedicate exclusiv implementării proiectelor selectate. Sumele maxime care se vor aloca sunt de 6000 lei pentru orice tip de proiect care participă în concurs. Orice cheltuieli care depășesc acest plafon (inclusiv legate de transport, materiale, închirieri de aparatură etc.) vor fi suportate de echipele de proiect din fonduri proprii sau alte surse.

Someș Delivery se obligă să asigure cadrul legal și organizațional necesar implementării în spațiul public a proiectelor câștigătoare care obțin avizele/acordurile necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. Se obligă de asemenea să asigure vizibilitatea publică a proiectelor selectate din concurs.

La rândul lor, câștigătorii se obligă să pună la dispoziția organizatorilor documentele necesare (parte scrisă, planșe desenate, declarații pe proprie răspundere) pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare de la autoritățile locale și entitățile de drept public cu responsabilități în administrarea cursului râului. În cazul intervențiilor în spațiu ei se obligă să se ocupe singuri de construirea acestora, asigurându-și individual și paza pe timp de noapte în cazul în care este necesară. De asemenea, toți concurenții se obligă să respecte calendarul acestui concurs, inclusiv partea de scoatere din spațiu a intervențiilor.

Câștigătorii își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau instituțiilor de orice fel. Proiectul va trebui să corespundă tuturor normelor legale care ocrotesc viața, sănătatea, igiena, bunele moravuri etc.

Participanții declară pe proprie răspundere că dețin drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs și a tuturor componentelor acestora (proiect, imagini, text, simboluri etc.) Prin participarea la concurs ei cedează organizatorilor acestuia dreptul de a prezenta lucrările fără vreo obligație financiară, în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale. De asemenea ei acordă organizatorilor permisiunea de a expune pe termen nelimitat lucrarea în spațiul public.

Implementarea proiectelor selectate se va face după încheierea unui contract care presupune asumarea acestor termeni și condiții. Înscrierea unei lucrări în concurs implică acceptarea fară rezerve a acestor termeni și condiții.

Întrebări și răspunsuri

Pe toată durata concursului (13 – 30 mai 2018) vom încerca să lămurim orice neclarități și să dăm detalii suplimentare dacă ne lăsați un comentariu pe pagina de Întrebări și răspunsuri.

Participă la concurs