CORUL APEI | Tururi ghidate

  • Ediția Someș Delivery 2019
  • Tip Eveniment
  • Echipa Documentare antropologică - Andreea Astilean, Tobias Pasăre, Flaviu Petean; Colectare și prelucrare inițială a materialului audio/foto/video - Andreea Astilean, Tobias Pasăre; Editarea și asamblarea colajului audio/foto/video - Andrei Bobis; Construcție instalație - Daria Seușan, Flaviu Petean, Andrei Bobis, Andreea Astilean, Tobias Pasăre Coordonare - Tobias Pasăre
Continuăm explorarea dimensiunii sociale a Someșului, prin documentarea memoriei locale și a modurilor de utilizare a râului în prezent printr-o instalație audio și foto și tururi ghidate prin cartier.

Ne propunem să continuăm explorarea dimensiunii sociale a Someșului, prin documentarea memoriei locale și a modurilor de utilizare a râului în prezent. Prezentarea documentării va lua forma unei instalații minimaliste, prin care participanții la eveniment vor putea intra în contact cu poveștile râului.