Eco VR Delivery

Dezvoltat în jurul unor instalații eco-multimedia, demersul și-a propus să faciliteze o imagine de ansamblu privind situația deșeurilor de-a lungul râului Someș și să impulsioneze o dezbatere privind reducerea poluării, managementul deșeurilor și protecția mediului.

Eco VR Delivery a adus în fața publicului un concept newmedia participativ imaginat de Muzeul Pietonilor și implementat altături de Samsung România pentru Someș Delivery 2018 | Someșul de la firul ierbii.

Dezvoltat în jurul unor instalații eco-multimedia cu caracter informativ și educațional, demersul și-a propus să faciliteze o imagine de ansamblu privind situația deșeurilor de-a lungul râului Someș – cât și să impulsioneze o dezbatere cetățenească mai amplă privind reducerea poluării, managementul deșeurilor și protecția mediului înconjurător.

MuzeulPietonilor.ro reprezintă o platformă independentă ce conectează și promovează inovatori sociali, tineri cercetători, artiști, operatori culturali și cetățeni activi – un demers multidisciplinar de explorare și reformă urbană prin intermediul noilor tehnologii media.

Proiect coordonat de Alexandru Grig Vulpe și Bernadeta Pătrașcu.

Galerie foto